O Centru za održive zajednice

Svako ima pravo na zdravu životnu sredinu i na blagovremeno i potpuno obaveštavanje o njenom stanju. Sve balkanske države obavezale su se međunarodnim konvencijama, zakonima, strategijama i ostalim dokumentima na održivo upravljanje i očuvanje kao i na sprečavanje i sanaciju svih oblika zagađivanja životne sredine. Takođe, dostupnost informacija o životnoj sredini kao i učešće javnosti u donošenju odluka od značaja za životnu sredinu – za sve predstavljaju zakonsku obavezu kako na nacionalnom, regionalnom tako i na lokalnom nivou.

Tvrdimo da su navedena nam ova prava drastično ugrožena!

Vazduh u gradovima je zagađen u meri da značajno narušava zdravlje ljudi; voda planinskih reka usmerena je u cevi malih hidroelektrana dok su cevi sa kanalizacijom i drugim otpadnim vodama usmerene u velike reke; zemlja je sve manje plodna; šume nestaju istom brzinom kojom nastaju divlje deponije; usled masovnog krivolova kao i uništenja prirodnih staništa određenim vrstama preti nestanak itd.

O svemu navedenom, građani nisu informisani na pravi način!

Za većinu elektronskih i štampanih medija (uz nekoliko časnih izuzetaka) problemi koji se tiču očuvanja životne sredine te učešća javnosti u donošenju odluka od značaja za životnu sredinu, gotovo da ne postoje. Izveštavanje je nekritičko i površno.

Vođeni principima brige o životu želimo da tačno, objektivno, potpuno i blagovremeno informišemo javnost o događajima od opšteg društvenog interesa.

Mišljenja smo da informisana javnost predstavlja osnovnu pretpostavku participacije građana u društvenim procesima koji mogu dovesti do smanjenja stope tzv. zelenog kriminala ali i korupcije. Informisana javnost svakako utiče na povećanje stručnosti i efikasnosti nadležnih državnih institucija.

Izdavač portala GreenBalkan.info je udruženje građana „Centar za održive zajedince“ iz Novog Sada koje je dobrovoljno nevladino i neprofitno udruženje, osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti zaštite životne sredine.

Misija „Centra za održive zajednice“ je da pomogne nevladinim organizacijama, lokalnim samoupravama i drugim partnerima u brizi za životnu sredinu, da stimuliše održivi razvoj, međusektorsku saradnju, osnažuje građanske inicijative i učešće građana u javnim poslovima.

A ciljevi udruženja su: zaštita životne sredine i održivi razvoj, unapređenje zdravih tehnologija i zdravlja ljudi i u skladu s tim naučna i stručna istraživanja, informisanje, obrazovanje i kultura, širenje građanske svesti o ekološkim i kulturnim pravima i pravima čoveka na slobodan i zdrav život.