Vodič za zeleno štampanje

Učinite više da dođete do zainteresovanih a manje da naudite Zemlji

Autor: Willow Cook, www.techsoup.org, 4. avgust, 2006

Ako ste poveravali nekom ko vas je savetovato da vaša neprofitna organizacija može dolaziti do donacija i podizati svest povećanjem seče šuma, ispuštanjem karcinogena u podzemne vode, dodavanjem otrova zemljištu, ne piše vam se dobro.

Isto tako velike su šanse da neke od metoda koje koristite u svakodnevnom radu vaše organizacije nanose štetu životnoj sredini.

Kao i velik broj neprofitnih organizacija, vaša organizacija najverovatnije produkuje neznatan broj štampanog materijala godišnje da dođe do donatara, zainteresuje nove članove, promoviše događaje, štampa izveštaje donatorima. Kada kreirate ovakve stvari, cilj vam je da dođete do primeraka koji će reprezentativno predstavljati vašu organizaciju, uklapati se u postojeći budžet, i generisati pozitivnu promenu pomažući vašim ciljevima, rastu organizacije i misiji.

Ako vaši zaposleni za izradu štampanih stvari, štampari, fotokopirnice i drugi koriste tradicionalne metode u svom radu – upotrebljavajući celulozni beli papir, naftne boje, otrovne destilate, hlorom beljene papire – vaš štampani materijal manje će koristiti nekom dobru a više zagađenju životne sredine.

Na sreću, postoje eko-prijateljski načini da učinite da vaši štampani projekti, planeta Zemlja – i vaša organizacija – izgleda bolje.

Šteta životnoj sredini

Nije tajna da proizvodnja papira ugrožava šume, vodu i proizvodnju energije. U stvari, grupa eko-zaštitara Environmental Defense izračunala je da se za jednu tonu papira od celuloze – koji se upotreblja u preko 90 odsto slučajeva u SAD – troši tri tone drveća, 72.206,73 litara vode kao što se proizvodi i 1033,28 kg čvrstog otpada.

Štaviše, velik broj belog papira je izbeljivan hlorisanjem, procesom koji ispušta opasne hemikalije i štetne materije u vodu (prema veb sajtu za održivi dizajn Renourish).

„Štamparska industrija je najveći zagađivač vazduha i treći najveći potrošač fosilnih goriva na svetu odmah posle automobilske i metaloprerađivačke industrije”, reči su osnivača resursnog centra Renourish i profesora dizajna na Univerzitetu u Ilinoisu, Erika Bensona (Eric Benson). „U toku jednog dana, štampari potroše oko 4000 milijardi litara vode koja se posle toga prečišćava jer sadrži otrovne hemikalije i ispušta u naš vodni sistem.”

U međuvremenu, lepci, veziva, i folije koji se koriste u štamparstu i pakovanju mogu učiniti da finalni proizvod ne bude upotreblijiv za recikliranje, takoreći, garantovano sa krajem na smetlištu. Tamo, naftne boje mogu trajno ugroziti životnu sredinu, izlučivajući isparljiva organska jedinjenja (VOC) – koja uzrokuju rak i porođajne poremećaje – u zemljišta, kontaminirajući zemljište, podzemne vode i, iznad evaporacionih bazena (bazeni za upijanje, taloženje i sušenje mulja) vazduh.

Proces štampanja sam po sebi je opasan: Većina rastvarača, lakova, isušivača, i drugih tečnosti upotrebljavanih za proizvodnju filmova, štamparski ploča, i čišćenje valjkova su otrovne štetne materije koje uzrokuju hronične zdravstvene probleme – uključujući oštećenja bubrega i jetre, pa i smrt – kod štampara (podaci Insituta za zaštitu rada SAD).

Ne baš poruka koju vaša organizacija želi preneti.

Ništa lakše od zelenog štampanja

Za neke neprofitne organizacije, rešenje može biti izbegavanje štampe u korist online marketinga. Takođe, i oni koji se oslanjanju na štampane marketinške kampanje za obezbeđivanje podrške i publiciteta, treba da razmisle o drugim mogućnostima.

Zelenim štampanjem, šaljete snažno podsećanje vašoj publici da vodite računa o onome što dolazi posle. Uništavanje životne sredine utiče na širok spektar pojava, na siromaštvo i bolesti i sve drugo od rata do gladi. Poštujući prakse zelenog štampanja, bićete na pravom putu za dobro svih ali sebe samog.

„Vaše članstvo, upravni odbor, i fondacije sa kojima radite videće da radite ono što pričate”, kaže Roger Telschow, vlasnik i predsednik Ecoprint-a, prijateljski nastrojene štamparije životnoj sredini u Silver Springu, u Merilendu. „Svakom prilikom kada se obraćate vašim članovima treba se snažiti ideja da se govore prave stvari ali i čine prava dela. Štampa je vidljivi deo toga, posebno za organizacije zasnovane na velikom broju članova. Čineći prave stvari za životnu sredinu i posle toga oglašavati ih ide ruku pod ruku sa uspostavljanjem integriteta i iskrenosti vaše organizacije. Odličan način da podcrtate svoju misiju.”

Srećom, eko-prijateljske opcije su u porastu – i postoje brojni resursni centri na internetu koji vam mogu pomoći u pronalaženju njih.

U tesktu Dynamic Graphics’ Printing Green: 12 Things You Need to Know, dizajn magazin sugeriše alterntative tradicionalnoj štampi i pakovanju. Održivi dizajn portal Renourish takođe sadrži obuhvatnu listu resursa za eko-prijateljsko štampanje, uključujući Održivi Toolkit, koji sadrži listu preporuka i resursa za izbor i pomoć u potrazi za održivim papirombojama, i pakovanju.

Između ostalog od pominjanih preporuka Dynamic Graphics-a i Renourish-a izdvajamo:

  • Birajte papir koji je 100 posto napravljen od upotrebljavanog materijala (post-consumer waste, PCW), ne hlorisan (processed chlorine free, PCF), ne culolazan, sertifikovan od Forest Stewardship Council (FSC), napravljen upotrebom obnovljivih izvora energije poput vetra ili solarne energije (Mohawk Papir je vodeći u ovom delu), ili čak napravljen bez upotrebe drveta (konoplja i kenaf su dva primera).
  • Koristite boje prirodnog porekla ili na bazi soje umesto naftnih boja. Ove alternative su jeftinije i sa manje su isparljivih organskih jedinjenja (VOC). Kada koristite Pantone boje – industrijski standard – izbegavajte boje (najviše metalične i toplo crvene) koje sadrže barijum, bakar, i cink, koji prouzrokuju zdravstvene probleme. (Na sajtu Renourish možete besplatno skinuti pdf fajl koji izdvaja Pantone boje koje su bezbedne. Fajl se nalazi u njegovoj ink sekciji). Nisu sve boje na bazi soje proizvedene na isti način, stoga Ecoprint’s Telschow savetuje da uzimate one sa manje od 2% isparljivih organskih jedinjenja (VOC).
  • Proverite da li vaš štampar koristi obnovljive energije. Telschow sugeriše da Monroe Litho štamparija u Njujorku koristi iskučivo snagu vetra, Ecoprint takođe je 100 procentni nezagađivač vazduha sa ugljen dioksidom s obzirom da kupuje kredite obnovljivih energija za one emisije koje nemogu da izbegnu u svojim prodavnicama.
  • Probajte štampanje bez vode, koje eliminiše upijanje boje na pločama koje se dešava u konvencijalnoj štampi. Digitalna štampa, koja izbegava izradu filmova i hemikalije koje se koriste u konvencionalnom štamparskom procesu, takođe je dobra alternativa.
  • Izbegavajte upotrebu lepiljivih, lakovanih ili folijskih pečata u pakovanju.
  • Smanjite količine boja koje koristite dizajnirajući u jednoj ili dve boje, takođe možete uštedeti papir koristići standradne štamparske formate.
  • Upoznajte se sa industrijskim standardima. Agencija za zaštitu životne sredine SAD je uvela praksu da sve vladine agencije i ministarstva moraju da upotrebljavaju papir koji nije pravljen od celuloze i kancelarijski papir koji sadrži najmanje 30 posto papira napravljen od upotrebljavanog materijala (PCW).

Druge preporuke za štampanje

One nevladine organizacije koje puno štampaju promotivni ili neke druge matarijale trebale bi razmisliti o štampaču sa sublimacijom boja – pre nego o bojama zasnovanim na rastvaračima koje koriste petrolej i druga isparljiva organska jedinjenja, kaže se u septembarskom broju (2005.) Print magazina. Digitalna štampa i aplikacije takođe su čistije, više održive opcije; potražite materijale poput Ecospun, koje su napravljeni od reciliranih materijala.

Šta ukoliko štampate u svojoj kući, ili lokalnoj kopirnici? Prodavnice koji koriste tonere radje nego ofset štampu, upozorava Telschow, troše velike količine energije. Pojedine prodavnice – uključujući neke FedEx Kinko – pokušale su da reše taj problem kupujući kredite za obnovljive energije.

Kada sarađujete sa kopirnicama, savetuje Telschow, tražite da vam štampaju na 100 procetnom PCW papiru (napravljen od upotrebljavanog materijala); ukoliko ga one nemaju donesite svoj i ohrabrite ih da budu što je moguće više eko-prijateljski. „Recite im, `Mogli bi vam donositi puno više na štampanje kada bi vodili računa o upotrebi energije`”, sugeriše Telschow.

Dobar dizajn je za Vas

„Ne treba li da sve to bude odgovornost dizajnera?” možda ćete upitati. Na sreću po vas – i životnu sredinu – odgovor je ne. Konačno, kao klijent, odogovornost je na vama da budete sigurni da se vaš projekat odvija nejzelenije moguće. Sa velik brojem novih opcija, nije teško locirati eko-prijetaljske prodavce papira, dizajnere, i štampare koji vam mogu pomoći.

Mesta na kojim trebate otpočeti potragu za eko-prijeteljskim opcijama uključuju listu Renourisha dizajn zelenih kompanija, Celery Design vodič za eko-papirlistu sertfikovanih štamparija Veća za upravljanje šumama SAD i direktorijimu Reonursha eko-prijateljskih štampara u SAD.

Ukoliko ne možete locirati eko-prijateljsku kompaniju ili štampara u svom području, ne brinite – korisnički usmerene tehnologije poput PDF čitača i kompresionih alata (pogledajte sekciju na TechSoup-ovom sajtu Free Downloads) omogućuju vam lak (i besplatan) prenos podataka preko email-a ili ftp-a do udaljenih štamparija. Mnogi štampari omogućuju ovakav rad i isporučuju vam na adresu odštampani materijal.

Čak i kada dizajn kompanije se ne promovišu kao „zelene” prilagodiće se vašim zahtevima. Ukoliko imate dugoročnu saradnju sa dizajnerom, raspravite o što ekonomičnijem štampanju projektu za životnu sredinu. (Renourish-eva Ček lista za održivi dizajn će vam pomoći u tome).

Dobar dizajner treba da se prilagodi vašim zahtevima pronaleženjem odgovarajućih nabavljača i upotrebljavajući što bolje parametre za zelenu štampu. Ukoliko dizajner pokuša da vas odgovori od upotrebe dvo kolornog dizajna ili od izbora alternativne štamparske tehnike, zatražite drugo mišljenje.

Često, dizajneri znaju da precene svoj rad i do 30 posto od vrednosti štampe, zato klonite se onih koji insistiraju na upotrebi skupih papira, štampe, koričenja, plastificirana da bi napravili dobar dizajn – oni možda samo traže načina da povećaju svoj profit i smanje vreme koje bi upotrebili za pronaleženje alternativa. Istinski kompetentna dizajnerska firma može vaš projekt napraviti lepim i poštovanjem vaših zahteva.

Razotkrivanje zelenih mitov

Zeleni (papir) je lep

Česta loša interpretacija koja se čuje kod profitnih i neprofitnih organizacija je da eko-prijateljski znači lošijeg kvaliteta.

„Kada se reciklirani papir pri put pojavio na tržištu bio je više braonkast”, kaže osnivač Renourish-a Benson. „Danas, se skoro ne razlikuje od papira napravljenog od čiste celuloze. Okačio sam dva parčeta papira – recikliran (PCW) i drugi od čiste celuloze – u galeriji jedno do drugoga. Niko nije mogao ustanoviti razliku. Čak, i u štampi, oba papira se ponašaju jednako. Iako, mit o prljavom, žućem i nižem kvalitetu papira još uvek opstaje. To je jednostavno neistina”.

Telschow sugeriše da razgovarate sa eko-prijateljskim štaparima da bolje razumete sve opcije. Najveća prepreka zelenoj štampi je nedostatak inforamacija”, istakao je Benson, ništa do čega izvesni štapar ne može da dođe – da odredi tip papira, boje, i koričenja koji vam mogu pomoći da dođete do odgovarajućeg kvalieta bez povećanja cene.

Troškovi otiska

Druga česta prepreka je neispravna interpretacija da zeleno štampanje je uvek skuplja metoda od tradicionalne. Mada, to često nije slučaj. Prirodne boje su u velikom broju slučajeva kompetativne u ceni sa naftnim; štampnanje bez emisije CO2 nije skuplje od tradicionalnog; a mnogi reciklirani, TCF (bez hloridnih jedinjenja) i ECF (bez elementarnog hlora) papiri su u stvari jeftiniji od celuloznih.

Telschow primećuje da postoji niz faktora koji doprinose ceni štampanja – uključujući veličinu projekta, štamparske mašine koju koristite, čak i doba godine – važno je da nađete štampara koji vam može pomoći u pronalaženju što boljeg načina za vaš posao.

Vodite računa, takođe, da što je više organizacija poput vaše koje investiraju u eko-prijateljske opcije, cene će padati. „Jeftinije je proizvesti recikliran papir s obzirom da zahteva manje energije”, kaže Benson. Iako, „često su oni nešto skuplji. A to je u većini slučajeva zbog pitanja dobavljanja i isporuke. Što više zahtevamo recikliran papir (PCW), više će ga papirna industrija proizvoditi, i dodatni troškovi će nestati. Štamparstvo zagađuje i to gadno. Zašto bi to trebalo da ostane tako? Izbor da ne podržite takve prakse je glas za vaš dolar”.

Čak i da saznate da ćete platiti više za zeleno štampanje, još uvek imate puno načina pomoću kojih možete sebi smanjiti troškove:

1. Konsolidujte

Umesto da održavate četiri kampanje razlgednica godišnje, pokušajte uraditi tri eko-prijateljske. Pozitivan publicitet koji ćete zadobiti zelenom štampom može vam podići kredibilitet i dobićete bolji odgovor od kampanje od onog kojeg ste očekivali. Ili, smanjite troškove kreativnošću: „Dizajnirajte multifunkcionalne projekte da ekonomišete upotrebu skupoga papira”, sugeriše Dynamic Graphics’ u tekstu Štampajte zeleno. „Takođe, kombijute više projekata istovremeno, štampajte vizit karte zajedno sa razglednicama na istom recikliranom papiru”.

2. Izbegnite posrednika

Samostalno izdavanje i upravljanje štamparskim projektima nije toliko komplikovano koliko se može to činiti, i pomoći će vam da izbegnete znatne troškove grafičkih dizajnera. Zatražite od dizajnera da vam pošalje pripremljene fajlove za štampu, i nakon toga dogovorite se sa štamparom kada da mu ih isporučite i da pogledate probne otiske. Objasnite mu da ste neprofitna organizacija i da hoćete da budete što ekonomičniji: mnogi štampari biće sretni da vam pomognu. Opciono, neki dizajneri mogu da vam smanje cenu kada vide da radite za opšte dobro.

3. Podelite slavu

Drugi način da utičete na troškove je tražite od dobavljača popust. Neki štampari će vam smanjiti cenu ukoliko ostavite prostora za njihovu reklamu, i mnogi to čine bez dvoumljenja. Takođe, možete zatražiti od vaših finansijera da pomognu u pokrivanju troškova u zamenu za malu promociju na publikaciji.

4. Zadržite ekslukzivnost

Benson otkriva da će pojedini štampari ponuditi popust ukoliko donesete sve (ili većinu) poslova njemu. „Odabir ekslukzivnog štampara može vam pomoći u smanjenju troškova”.

Kada imate, promovišite

Ukoliko štampate vaše projekta na recikliranom papiru upotrebom boja zasnovanim na soji ili mašinama koje rade na snagu vetra, ili bilo šta drugo, objavite to i upoznajte vaše čitaoce sa tim. Dodajte jednostavan kratak tekst na poleđini razglednice koji objašnjava kako ste štampali, ili aplicirajte znak Veća za upravljanje šumama SAD, znak soje ili Znak proizvoda bez hlora.

Opciono, možete uputiti vaše čitaoce na uštedu koju ste napravili: Kalkulator čuvanja životne sredine može vam izračunati uštedu za životnu sredinu – u drveću, vodi, energiji, čvrstom otapdu, vodenom otpadu, i atmosferskim emisijama – prilikom odabira papira sa većim procentom recikliranog sadržaja.

Promocijom zelenih praksi ne dobrinosite dobru samo vašoj organizaciji – možete motivisati i druge da čine to isto. Kada one budu videle kako vaše publikacije izgledaju dobro, biće insipirisane da i one rade zeleno.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>