Reciklaža iskorišćenih motornih vozila

Publikacija “Reciklaža iskorišćenih motornih vozila” donosi nam analizu ekonomskih potencijala tržišta iskorišćenih automobila u Republici Srbiji, odgovara na zahtevan zadatak istraživanjem međuzavisnosti delovanja tržišnih činilaca na oblikovanje potražnje i ponude sistema reciklaže iskorišćenih motornih vozila (End-of-Life Vehicle). Pored neophodne analize tržišta ponude i tržišta nabavke reciklaže ELV u Srbiji, ispitani su isplativost poslovanja i optimalno […]