Centar za ekologiju i održivi razvoj – CEKOR

Udruženje “Centar za ekologiju i održivi razvoj” je dobrovoljno, nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje građana, osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti zaštite životne sredine, održivog razvoja, održive energetike i održivog transporta. Misija Udruženja je da promoviše i primeni koncept održivog razvoja i učešća javnosti u odlučivanju u cilju smanjenja siromaštva, unapređenja kvaliteta života, smanjenja zagađenja, […]

Reciklaža iskorišćenih motornih vozila

Publikacija “Reciklaža iskorišćenih motornih vozila” donosi nam analizu ekonomskih potencijala tržišta iskorišćenih automobila u Republici Srbiji, odgovara na zahtevan zadatak istraživanjem međuzavisnosti delovanja tržišnih činilaca na oblikovanje potražnje i ponude sistema reciklaže iskorišćenih motornih vozila (End-of-Life Vehicle). Pored neophodne analize tržišta ponude i tržišta nabavke reciklaže ELV u Srbiji, ispitani su isplativost poslovanja i optimalno […]