Reciklaža iskorišćenih motornih vozila

Publikacija “Reciklaža iskorišćenih motornih vozila” donosi nam analizu ekonomskih potencijala tržišta iskorišćenih automobila u Republici Srbiji, odgovara na zahtevan zadatak istraživanjem međuzavisnosti delovanja tržišnih činilaca na oblikovanje potražnje i ponude sistema reciklaže iskorišćenih motornih vozila (End-of-Life Vehicle). Pored neophodne analize tržišta ponude i tržišta nabavke reciklaže ELV u Srbiji, ispitani su isplativost poslovanja i optimalno funkcionisanje reciklaže, a zatim i procena ekonomskog potencijala sistema reciklaže ELV.

Ova publikacija sagledava faktore upravljanja sekundarnim sirovinama, sistem reciklaže i trgovine ELV. Analizira faktore upravljanja tržištem ELV u Republici Srbiji; ali i one koji upravljaju svetskom i evropskom reciklažom iskorišćenih motornih vozila, i dostizanjem optimalnog tehnološkog tretmana u sistemu za reciklažu iskorišćenih motornih vozila.

U radu korišten je alat za analizu životnog veka motornih vozila. Pre svega, analiza životnog ciklusa kraja životnog veka vozila kako bi se sagledale sve energetske i sirovinske ulazne i izlazne veličine ovog sistema, granice i samo funkcionisanje. Procenjeni su troškovi životnog ciklusa (Life Cycle Costing) sistema reciklaže ELV, koji nam pomožu u sagledavanju optimalnog tehnološkog tretmana u Srbiji.

Istražene su količine nastalog čvrstog otpada, delova za ponovnu upotrebu, ostataka nakon šrederovanja, emisija štetnih materija u vazduh, zagađenja voda i drugih po životnu sredinu značajnih emisija.

Sagledano je tržište ponude i tražnje za sirovinama nastalim u sistemu reciklaže ELV u Srbiji, istraženi su njegovi potencijali i pokušana procena neophodne investicije u cilju optimalizacije tržišta i njihovu isplativost. Izračunata je energetska ušteda u
proizvodnji metala u Srbiji iz recikližnih sirovina.

Publikacija je objavljena kao deo aktivnosti koje Centar za održive zajednice, CEKOR sprovodio u okviru institucionalnog granta uz podršku CSOnnect programa koji je realizovao Regionalni centar za životnu sredinu (REC), a finansirala Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

Autor ove publikacije je dipl. ing. Duško Medić, iz Centra za održive zajednice, a izdavač CEKOR iz Subotice.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>